Prázdný košík

Správné kotvení trezoru do zdi

Důležité pokyny ohledně montáže trezoru do zdi

 • Po dodání a vybalení trezoru ze všeho nejdříve zkontrolujte jeho bezchybnou funkčnost.
 • U trezorů s elektronickým zámkem vyndejte v zájmu vaší bezpečnosti všechny baterie z přední stěny trezoru.
 • Baterie vraťte na místo až po dokončení veškerých prací, a to teprve tehdy, až se ujistíte, že je veškeré okolí trezoru zbaveno vlhkosti.
 • Zabráníte tak zkratu, způsobenému vlhkostí a zároveň chráníte váš zámek před překódováním nepovolanou osobou.

 • Podle uvedeného výkresu připravte otvor do zdi.
 • Otvor musí být tak velký, aby trezor ze všech stran obklopovala vrstva betonu o minimální šířce 100 mm.
 • Přední stranu trezoru důkladně obalte ochrannou fólií.
 • Trezor vsaďte kolmo do otvoru (řiďte se uvedeným nadpisem „nahoru“ na horní straně trezoru). Polohu trezoru pak zkontrolujte pomocí vodováhy.
 • Použijte beton B45 v poměru 1:4, naplňte a stlačte. Směs nesmí být příliš vlhká.
 • Přibližně 2 dny po zabetonování otevřete dveře trezoru, setřete zbytky vlhkosti a nechte důkladně vyschnout.
 • Z bezpečnostních důvodů nejsou trezory a klíče číslovány. Náhradní klíče je možné vyrobit pouze po předložení vzorového klíče.
 • Trezorový zámek nepromazávejte olejem.
 • U trezorů s elektronickým zámkem si svůj tajný číselný kód bezpečně uschovejte.

Upozornění:

Instalace trezoru do vnějších obvodových zdí může způsobit kondenzaci vody vlivem rozdílu teplot. V takovém případě musí být trezor zaizolován. Poškození trezoru vlivem špatné instalace je pouze na riziko majitele.

Chcete-li mít jistotu, že bude váš trezor zabudován profesionálně a netroufáte si na jeho montáž sami, neváhejte nás kontaktovat – naši školení technici si se zabudováním vašeho trezoru do zdi hravě poradí!

© 2024 Burg-Wächter trezory - Nibbio s.r.o.

logo MEDIA ENERGY